Schola Studium Muzyki Kościelnej na Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego w Poznaniu

W sobotę 17 października 2015 roku odbył się w Kościele Ojców Jezuitów w Poznaniu festiwal śpiewu gregoriańskiego.

Utwory gregoriańskie przeznaczone na różne okresy liturgiczne prezentowało 5 zespołów: Schola św. Grzegorza z Poznania, Schola Beatae Mariae Reginae również z Poznania, Schola o. Karmelitów Bosych tworzona przez braci z Krakowa i Poznania, Zespół muzyki dawnej Liquescentes oraz Schola Gregoriańska Studium Muzyki Kościelnej z Łodzi. Wieczór poprowadził dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”.

Zobacz więcej na www.szkolachoralu.pl

Foto: Piotr Łysakowski