Drugie miejsce łódzkiej Scholi Gregoriańskiej na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Chivasso pod Turynem!

W dniach 28-30 sierpnia 2015 r. w Chivasso pod Turynem odbył się finał międzynarodowego Konkursu Muzyki Sakralnej. Realizatorami organizowanego po raz drugi konkursu o nazwie IRENÉ jest Associazione Culturale Gli Invaghiti, skupiające środowisko wykonawców muzyki dawnej z dyrektorem artystycznym Fabio Furnari na czele. Włoskie stowarzyszenie organizuje od lat z powodzeniem również letnie festiwale muzyczne poświęcone głównie wokalnej i wokalno-instrumentalnej włoskiej muzyce religijnej (m.in.: Invaghite Note, Kalendamaya, Aurea Materia). Do finału Konkursu AD 2015 zostało zakwalifikowanych 7 zespołów wśród nich Schola Gregoriańska Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. Regulamin konkursowy przewidywał udział zespołów składających się z minimum ośmiu osób, śpiewających wyłącznie a capella repertuar sakralny.

Chorał gregoriański, który od pięciu lat z rosnącym powodzeniem uprawiany jest w Łodzi, stanowił doskonały przykład typowo liturgicznego, sakralnego repertuaru muzycznego. Żeńska część scholi gregoriańskiej, działającej przy Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi, przyjęła z radością i zapałem tak samo zaproszenie do udziału w konkursie jak i prawdziwe wyzwanie, jakim było przygotowanie w krótkim, wakacyjnym okresie programu konkursowego.

Na program ten złożyły się responsoria z Uroczystości Bożego Ciała, utwory jak najbardziej gregoriańskie w formie i stylu lecz powstałe ok. XV wieku. Cechą charakterystyczna tych kompozycji jest rozbudowana kantylena poruszająca się w licznych i rozległych skokach interwałowych, pasażach o rozpiętości znacznie przekraczających oktawę, co w klasycznym repertuarze chorałowym należy do rzadkości. W przypadku responsoriów na Boże Ciało rozmach linii melodycznej tworzy niepowtarzalny, liryczny klimat tych kompozycji, z których każda na inny sposób kontempluje tajemnicę Eucharystii. Wybór repertuaru podyktowany został po pierwsze właśnie kultem Eucharystii, który od lat wyróżnia naszą Archidiecezję. Wszak diecezjalne święto Eucharystii, obchodzone na pamiątkę papieskiej wizyty w Łodzi, jest jakby po dwakroć przeżywaną uroczystością Bożego Ciała. Po drugie, charakter kompozycji gregoriańskich na Boże Ciało doskonale odpowiada możliwościom wykonawczym i interpretacyjnym żeńskich głosów z ich giętkością, stopliwością i liryzmem.

Z jakim efektem? Schola Studium Muzyki Kościelnej zdobyła na konkursie w Chivasso drugie miejsce w kategorii monodii. Jej konkurencję stanowił chór prawosławny z Turynu, wykonujący greckie hymny wielkanocne. Łódzka schola koncertowała w składzie dziewięcioosobowym: Aleksandra Brzóska, Zofia Doniec, Anna Kamerys, Julianna Kryska, Paulina Sankowska, Maria Supeł, Justyna Ślipska, Paulina Twardowska, dyr. Bogna Bohdanowicz.

Na zakończenie całego wydarzenia artystycznego, 30 sierpnia przewidziany był udział chórów w liturgii niedzielnej kościołów Chivasso i okolic. Polska schola uczestniczyła we Mszy św. w Mandrii, miejscu związanym z obecnością polskich żołnierzy w czasie I Wojny Światowej. Po Mszy św. przyjęto nas posiłkiem w obecności Konsula RP z Turynu.

Tego samego dnia wieczorem schola zaśpiewała jeszcze jeden koncert tym razem w Breme, w Kościele św. Sebastiana (w ramach Festiwalu Kalenda Maya 2015). Na koncert złożyły się utwory o Najświętszej Maryi Pannie i Najświętszej Eucharystii – od Wcielenia do Przeistoczenia.