Nowa siedziba Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej poświęcona przez Metropolitę Łódzkiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

W swym krótkim przemówieniu Ks. Arcybiskup powiedział, że praca nad wykonaniem muzycznym szczególnie wyraźnie uwidacznia trud jakiego zawsze wymaga kształtowanie tego co dobre, piękne i wartościowe. Zachęcił także do troski o kształt i piękno liturgii.

„Pieśń nowa nie jest dla ludzi dawnych. Uczą się jej jedynie ludzie nowi, którzy dzięki łasce ze starych stali się nowymi i przynależą do Nowego Przymierza, do królestwa niebieskiego. Ku niemu wzdycha cała nasza miłość i śpiewa pieśń nową. Niech śpiewa ją nie językiem, ale życiem” (św. Augustyn, cyt. za Liturgia Godzin, t. IV, s. 1376) – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie gospodarz miejsca, ks. prałat Grzegorz Kopytowski – Dyrektor Studium. W uroczystości udział wzięli PT Księża Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, profesorowie Akademii Muzycznej w Łodzi, wykładowcy, studenci i kursanci. W czasie wspólnej modlitwy śpiewała schola Kursu Chorału Gregoriańskiego.