nasza historia baner

Nasza Historia

Od 2011 roku odbywają się w Łodzi Warsztaty Chorału Gregoriańskiego z udziałem mnichów z opactwa Notre-Dame w Triors, pod kierunkiem o. Opata Herve Courau OSB, o. Jeana Pateau OSB, o. Pierra Le Bourgeois OSB. Pięciodniowe warsztaty poświęcone są nauce i praktykowaniu śpiewu gregoriańskiego wg metody Solesmes. Do poprowadzenia zajęć zaproszono również Claudea Pateau – dyrektora Szkoły św. Grzegorza w Le Mans oraz Rene Linnenbanka, który poprowadził zajęcia emisji głosu.

Głównym organizatorem i gospodarzem warsztatów było Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi z jego ówczesnym dyrektorem, ks. Januszem Lewandowiczem na czele oraz Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej, której przewodniczy ks. Grzegorz Kopytowski. Pomysłodawczynią i współorganizatorką wydarzenia jest Anna Kamerys, dyrygent i chórmistrz. Patronat nad imprezą obejmował do 2012 roku jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, a w bieżącym roku jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki.

Do prowadzenia warsztatów włączają się również każdego roku członkinie poznańskiego zespołu Liquescentes pod kierunkiem Karoliny Piotrowskiej-Sobczak, którym zawdzięczamy tę szczególną i owocną więź z klasztorem w Triors. W działania organizacyjne w Łodzi włączyli się również: Cantores Misericordiae Dei, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Cantores oraz Fundacja św. Benedykta.

W roku akademickim 2012/2013 Stowarzyszenie Una Voce Lodziensis podjęło pierwszą próbę zorganizowania rocznego kursu chorału gregoriańskiego. Zajęcia odbywały się w Łodzi, przy parafii SS. Urszulanek przy ul. Obywatelskiej i spotkały się z dużym zainteresowaniem.