Kursy Chorału

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej informuje, że w roku akademickim 2021/2022 organizowane są Kursy Chorału Gregoriańskiego dla początkujących oraz dla kontynuujących naukę rozpoczętą w roku poprzednim.

Kurs chorału gregoriańskiego według metody Solesmes online dla początkujących – rozpoczęty!

Dlaczego online? Prowadzenie kursów chorałowych w czasie trwania pandemii z konieczności online pozwoliło nam bardzo pozytywnie ocenić ten sposób przekazywania wiedzy na pierwszym etapie nauki. Kurs podstawowy zawiera bowiem wiele treści wprowadzających, teoretycznych, których prezentacja i omówienie nie tracą w przekazie zdalnym, a nawet zyskują pod względem szybkości udostępniania treści uczestnikom, a także poprzez opcję archiwizowania nagranych zajęć. Bogatsi o to doświadczenie proponujemy zdalny tryb nauki  podstawowych wiadomości o chorale gregoriańskim, zapraszając i zachęcając przy tym do wykorzystaniu pakietu zadań korespondencyjnych, podlegających indywidualnym konsultacjom i korekcie. 
Semestralny kurs (6 spotkań) nauki chorału gregoriańskiego od podstaw online rozpoczął się 18 października br.  Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach 19:15-20:45 za pośrednictwem Skypa. Osoby chętne nie muszą mieć wykształcenia muzycznego. Zakres tematów: notacja neumatyczna: neumy proste i specjalne, pozostałe elementy notacji gregoriańskiej, repertuar gregoriański: księgi liturgiczne, ich rodzaje i struktura; rodzaje formularzy liturgicznych; formy i style w chorale; rytm w chorale: zasady i praktyka rytmowania melodii gregoriańskiej; klasyfikacja słów łacińskich; rytm słowa łacińskiego. Uzupełnieniem praktycznych treści kursu są wykłady dotyczące historii chorału; historia restytucji chorału w XIX wieku; historia europejskiej notacji muzycznej. W ramach kursu możliwość indywidualnej korekty zadań pisemnych, mająca na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Lekcje będą nagrywane i dostępne wszystkim uczestnikom kursu przez miesiąc. Terminy spotkań online: 18 października 2021, 15 listopada, 29 listopada, 13 grudnia, 10 stycznia 2022, 24 stycznia (w godzinach 19:15-20:45). Cena kursu: 300 zł (możliwość opłaty w ratach). Warunkiem zapisu na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto: Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274  tytułem: Kurs Chorału 2021

Kurs chorału gregoriańskiego wg metody Solesmes stacjonarny dla kontynuujących naukę – rozpoczęty

Celem kursu jest zdobycie wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Wymaga to zaangażowania i współpracy z prowadzącymi kurs i aktywnego w nim udziału (uczestnictwo w spotkaniach, regularne wykonywanie zadań, praca indywidualna). Tylko wspólny wysiłek kursantów i nauczycieli przyniesie wspaniały rezultat nauki i osobistą satysfakcję.
8 listopada rozpoczął się semestralny, stacjonarny kurs chorału gregoriańskiego dla kontynuujących naukę chorału metodą Solesmes. W programie kursu psalmodia (teoria i praktyka), modalność, solfeż, emisja głosu, nauka wybranych antyfon gregoriańskich (antyfony maryjne w tonach prostych i uroczystych, ordinarium mszalne, niedzielne antyfony communio). Uzupełnieniem praktycznych treści kursu są wykłady z semiologii gregoriańskiej. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123) w poniedziałki, w godzinach 18:00 do 20:00. Terminy spotkań stacjonarnych (poniedziałki w godzinach 18:00 – 20:00): 8 listopada (inauguracja), 22 listopada, 6 grudnia, 20 grudnia, 3 stycznia 2022, 17 stycznia, 31 stycznia, 7 lutego, 7 marca (zakończenie). Cena kursu: 350 zł (możliwość opłaty w ratach). Opłaty za kurs dokonywane są na konto: Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274  tytułem: Kurs Chorału 2021

UWAGA: W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym.


Kurs chorału gregoriańskiego dla parafii

Jak zawsze zachęcamy również do propagowania śpiewu gregoriańskiego w swoich parafiach. Troska o śpiew jest przejawem troski w ogóle o liturgię, która wyrażą przecież istotę naszego kultu wobec Boga. Na ile możemy, warto włączyć się w staranne, sensowne i pogłębione przygotowanie do liturgii osobiście, a jak się da, także i wspólnotowo. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem scholi gregoriańskiej w przygotowaniu liturgii w swojej parafii, zapytaj Księdza Proboszcza, a jeśli się zgodzi, skontaktuj się z nami. Wspólnie przygotujemy liturgię, pamiętając o słowie wprowadzającym dla parafian, ponieważ śpiew gregoriański dla wielu pozostaje niestety nadal egzotyczny…
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla grupy działającej przy parafii w uzgodnionym terminie oraz wymiarze czasowym.

W Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi, w sezonie 2021/2022, działać będą schole:

Schola kantorów dla mężczyzn (prowadzi Anna Kamerys): zajęcia co tydzień, w środy o godzinie 19.30 w Studium, przy ul. Zgierskiej 123 w Łodzi; Schola żeńska (prowadzi Bogna Bohdanowicz): zajęcia co tydzień, w środy o godzinie 19.00 w Studium.