Kurs Chorału

W bieżącym roku akademickim 2019/2020 stacjonarny Kurs Chorału Gregoriańskiego w Łodzi nie odbędzie się, zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem nauki metody solesmeńskiej zapraszamy za zajęcia w poniedziałki. Jeżeli zbierze się grupa dziesięciu osób, w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, zajęcia z metody poprowadzi Anna Kamerys. Zgłaszać prosimy się telefonicznie (42) 659 72 88 lub kom. 882 383 785; lub mailowo smk@archidiecezja.lodz.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.szkolachoralu-lodz.pl do dnia 16 października 2019 roku.

W Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi, w sezonie 2019/2020, działają schole:

Schola męska (prowadzi Anna Kamerys): zajęcia co tydzień, w środy o godzinie 19.30 w Studium, przy ul. Zgierskiej 123 w Łodzi;

Schola żeńska (prowadzi Bogna Bohdanowicz): zajęcia co tydzień, w środy o godzinie 19.00 w Studium.

Nie ma Scholi Ludu Bożego.

Ponadto informujemy, że w bieżącym sezonie Kursy Chorału Gregoriańskiego wg metody Solesmes prowadzone są w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.

Zachęcamy także do propagowania śpiewu gregoriańskiego w swoich parafiach. Troska o śpiew jest przejawem troski w ogóle o liturgię, która wyrażą przecież istotę naszego kultu wobec Boga. Na ile możemy, warto włączyć się w staranne, sensowne i pogłębione przygotowanie do liturgii osobiście, a jak się da, także i wspólnotowo. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem scholi gregoriańskiej w przygotowaniu liturgii w swojej parafii, zapytaj Księdza Proboszcza, a jeśli się zgodzi, skontaktuj się z nami. Wspólnie przygotujemy liturgię, pamiętając o słowie wprowadzającym dla parafian, ponieważ śpiew gregoriański dla wielu pozostaje niestety egzotyczny…

Zapraszamy!