Kursy Chorału

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej informuje, że w roku akademickim 2022/2023 organizowane są Kursy Chorału Gregoriańskiego dla początkujących oraz dla kontynuujących naukę rozpoczętą w roku poprzednim.

Kurs chorału gregoriańskiego według metody Solesmes online dla początkujących we współpracy z klasztorem sióstr Benedyktynek Sakramentek w Warszawie – rozpoczęcie w czwartek 29 września 2022 o 18:30.

Dlaczego online? Prowadzenie kursów chorałowych w czasie trwania pandemii z konieczności online pozwoliło nam bardzo pozytywnie ocenić ten sposób przekazywania wiedzy na pierwszym etapie nauki. Kurs podstawowy zawiera bowiem wiele treści wprowadzających, teoretycznych, których prezentacja i omówienie nie tracą w przekazie zdalnym, a nawet zyskują pod względem szybkości udostępniania treści uczestnikom, a także poprzez opcję archiwizowania nagranych zajęć. Bogatsi o to doświadczenie proponujemy zdalny tryb nauki  podstawowych wiadomości o chorale gregoriańskim, zapraszając i zachęcając przy tym do wykorzystaniu pakietu zadań korespondencyjnych, podlegających indywidualnym konsultacjom i korekcie. 
Semestralny kurs (7 spotkań) nauki chorału gregoriańskiego od podstaw online rozpocznie się 29 września br.  Zajęcia odbywają się w czwartki, w godzinach 18:30-20:30 za pośrednictwem Skypa. Osoby chętne nie muszą mieć wykształcenia muzycznego. Zakres tematów: notacja neumatyczna: neumy proste i specjalne, pozostałe elementy notacji gregoriańskiej, repertuar gregoriański: księgi liturgiczne, ich rodzaje i struktura; rodzaje formularzy liturgicznych; formy i style w chorale; rytm w chorale: zasady i praktyka rytmowania melodii gregoriańskiej; klasyfikacja słów łacińskich; rytm słowa łacińskiego. Uzupełnieniem praktycznych treści kursu są wykłady dotyczące historii chorału; historia restytucji chorału w XIX wieku; historia europejskiej notacji muzycznej. W ramach kursu możliwość indywidualnej korekty zadań pisemnych, mająca na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Lekcje będą nagrywane i dostępne wszystkim uczestnikom kursu przez miesiąc. Terminy spotkań online: 29 września 2022, 6 i 20 października, 3 i 17 listopada, 1 i 15 grudnia 2022. Cena kursu: 400 zł. Chętnych do udziału zapraszamy do kontaktu mailowego z Siostrą Dominiką OSBap: mniszki.osbap@gmail.com

Kurs chorału gregoriańskiego według metody Solesmes stacjonarny dla początkujących – rozpoczęcie w poniedziałek 10 października 2022 roku o godzinie 18:30 w Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi, ul. Zgierska 123.

10 października w Łodzi rozpocznie się stacjonarny kurs chorału dla początkujących. Zajęcia inauguracyjne będą miały charakter otwarty i nie wymagają zapisów. Zakres tematów kursowych: notacja neumatyczna: neumy proste i specjalne, pozostałe elementy notacji gregoriańskiej, repertuar gregoriański: księgi liturgiczne, ich rodzaje i struktura; rodzaje formularzy liturgicznych; formy i style w chorale; rytm w chorale: zasady i praktyka rytmowania melodii gregoriańskiej; klasyfikacja słów łacińskich; rytm słowa łacińskiego. Uzupełnieniem praktycznych treści kursu będą wykłady dotyczące historii chorału; historia restytucji chorału w XIX wieku; historia europejskiej notacji muzycznej. W ramach kursu przewidujemy możliwość indywidualnej korekty zadań pisemnych, mająca na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Integralnym elementem zajęć kursowych będzie praktyczna nauka wybranych utworów gregoriańskich. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123) w poniedziałki, w godzinach 18:30 do 20:00. Terminy spotkań kursowych: 10 października 2022 – (inauguracja), 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia, 9 i 30 stycznia 2023, 13 i 27 lutego. Cena kursu: 500 zł. Kurs rozpocznie się jeśli zbierze się grupa przynajmniej 6 osób. Informacje i zapisy: bogna.bohdanowicz@gmail.com

Kurs chorału gregoriańskiego wg metody Solesmes stacjonarny dla kontynuujących naukę Schola Nova

Celem kursu jest zdobycie wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Wymaga to zaangażowania i współpracy z prowadzącymi kurs i aktywnego w nim udziału (uczestnictwo w spotkaniach, regularne wykonywanie zadań, praca indywidualna). Tylko wspólny wysiłek kursantów i nauczycieli przyniesie wspaniały rezultat nauki i osobistą satysfakcję.
W środę 5 października 2022 rozpocznie się stacjonarny kurs chorału gregoriańskiego dla kontynuujących naukę chorału metodą Solesmes. W programie kursu psalmodia (teoria i praktyka), modalność, solfeż, emisja głosu, nauka wybranych antyfon gregoriańskich (antyfony maryjne w tonach prostych i uroczystych, ordinarium mszalne, niedzielne antyfony communio). Uzupełnieniem praktycznych treści kursu są wykłady z semiologii gregoriańskiej. Zajęcia stacjonarne odbywają się w trakcie całego roku akademickiego 2022/2023 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123) w środy, w godzinach 18:00 do 19:30. Opłaty za kurs dokonywane są na konto: Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274  tytułem: Kurs chorału zaawansowani 2022.

UWAGA: W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym.


Kurs chorału gregoriańskiego dla parafii

Jak zawsze zachęcamy również do propagowania śpiewu gregoriańskiego w swoich parafiach. Troska o śpiew jest przejawem troski w ogóle o liturgię, która wyrażą przecież istotę naszego kultu wobec Boga. Na ile możemy, warto włączyć się w staranne, sensowne i pogłębione przygotowanie do liturgii osobiście, a jak się da, także i wspólnotowo. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem scholi gregoriańskiej w przygotowaniu liturgii w swojej parafii, zapytaj Księdza Proboszcza, a jeśli się zgodzi, skontaktuj się z nami. Wspólnie przygotujemy liturgię, pamiętając o słowie wprowadzającym dla parafian, ponieważ śpiew gregoriański dla wielu pozostaje niestety nadal egzotyczny…
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla grupy działającej przy parafii w uzgodnionym terminie oraz wymiarze czasowym.

W Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi, w sezonie 2022/2023, działać będą schole:

Schola kantorów dla mężczyzn (prowadzi Anna Kamerys): zajęcia co tydzień, w środy o godzinie 19.30 w Studium, przy ul. Zgierskiej 123 w Łodzi; Schola żeńska (prowadzi Bogna Bohdanowicz): zajęcia co tydzień, w środy o godzinie 19.30 w Studium.