Podręcznik

Autorem podręcznika jest Szkoła Świętego Grzegorza, utworzona w 1938 r. w Le Mans, od początku związana z metodą śpiewu gregoriańskiego wypracowaną przez mnichów benedyktyńskich z Solesmes, w 1998 podniesiona do rangi Międzynarodowej Akademii Muzyki Kościelnej.

Tom składa się z 15 lekcji, z których każda podzielona jest na 3 części:

  • część teoretyczną,
  • część praktyczną poświęconą umiejętnościom wokalnym bądź rytmicznym (ćwiczenia do wykonania z płytą CD),
  • część zawierającą zadania pisemne, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Płyta CD dołączona do książki pozwala czytelnikowi na „osłuchanie się” ze śpiewem gregoriańskim i samodzielne ćwiczenie.