Podręcznik

Autorem podręcznika jest Szkoła Świętego Grzegorza, utworzona w 1938 r. w Le Mans, od początku związana z metodą śpiewu gregoriańskiego wypracowaną przez mnichów benedyktyńskich z Solesmes, w 1998 podniesiona do rangi Międzynarodowej Akademii Muzyki Kościelnej, polskie tłumaczenie kolejnych tomów ukazuje się zaledwie w rok po wydaniu francuskiego oryginału nakładem wydawnictwa Dębogóra.

Podręcznik zamówić można: TUTAJ 

Każdy z dwóch tomów składa się z 15 lekcji, z których każda podzielona jest na 3 części:

  • część teoretyczną,
  • część praktyczną poświęconą umiejętnościom wokalnym bądź rytmicznym (ćwiczenia do wykonania z płytą CD),
  • część zawierającą zadania pisemne, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Płyta CD dołączona do książki pozwala czytelnikowi na „osłuchanie się” ze śpiewem gregoriańskim i samodzielne ćwiczenie. Treść II tomu stanowi kontynuację kursu chorałowego z I tomu podręcznika, wydanego w 2013 roku, rozbudowaną o rozdziały dotyczące m.in. transpozycji, ekwiwalencji modalnej, psalmodii, hymnodii. Bezcennym uzupełnieniem teorii jest wykład o liturgii Kościoła Zachodniego. Niewątpliwie jest to podręcznik, choć chwilami zdecydowanie wyrasta poza narrację dydaktyczną, stając się pełnym żaru traktatem o Kościele – Oblubienicy Chrystusa. Autor przejrzyście formułuje kerygmat, z którego wyprowadza sens, formę i treść liturgii Kościoła. Tekst nie zaśmiecony zbędną polemiką, pełen jest odniesień do pism Ojców Kościoła, papieży i świętych mnichów wszystkich czasów. W oparciu o I tom podręcznika prowadzone są Kursy Chorału Gregoriańskiego wg metody Solesmes w Łodzi (Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej), Poznaniu (Szkoła Świętego Benedykta) i Wolsztynie (Szkoła św. Anny) i Warszawie (Klasztor SS. Benedyktynek Sakramentek).

Zawartość I tomu podręcznika Laus in Ecclesia stanowi także merytoryczną podstawę zakresu I stopnia egzaminu, tzw. stopnia chórzysty. Egzamin ten zdawać można po zaliczeniu Kursu Korespondencyjnego, składającego się z 15 zadań praktycznych, korygowanych indywidualnie przez nauczyciela (mailowo lub w wersji papierowej). Zadania pisemne znajdują się w podręczniku. Termin egzaminu przypada każdego roku podczas trwania warsztatów Cantus Gregorianus