Podsumowanie Warsztatów CANTUS GREGORIANUS AD 2023

W niedzielę 2 lipca zakończyły się warsztaty Cantus Gregorianus. Zorganizowane po raz pierwszy w Łodzi w 2011 roku, międzynarodowe warsztaty śpiewu gregoriańskiego swoją dziesiątą edycję miały dopiero teraz, po trzynastu latach. Podobnie jak niegdyś korzystaliśmy z gościny Wyższego Seminarium Duchownego, mając do dyspozycji aulę wykładową oraz kaplicę udostępnianą na Kompletę. Zajęcia warsztatowe odbywały się w salach Instytutu Teologicznego przy ul. Skorupki 7, zaś w mszach świętych uczestniczyliśmy w katedrze. Te trzy miejsca wyznaczały trzy główne nurty warsztatowej aktywności: modlitwę liturgiczną, naukę śpiewu i formację.

Począwszy od wiodącego słowa, którym było hasło tegorocznego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, przez aktualizację historycznej perspektywy liturgicznej drogi kościoła (wykład o. opata Hervé Courau OSB), podjęcie praktycznych problemów obecności i posługi chóru w liturgii (wykład ks. dr Piotra Przybysza), na repertuarze gregoriańskich utworów stanowiących treść zajęć praktycznych skończywszy, wszystko dotyczyło tu i teraz życia Kościoła.

Ćwiczyliśmy i śpiewaliśmy antyfony z formularzy kalendarza liturgicznego z Graduale Romanum z 1974 roku. W każdej z warsztatowych grup sięgano po inne utwory w zależności od stopnia zaawansowania wokalnego uczestników. Podczas tegorocznej edycji warsztatów przywiązywaliśmy szczególną wagę do warsztatu dyrygowania (chironomii) oraz klasy organowego akompaniamentu gregoriańskiego. Zarówno dyrygowanie jak i akompaniament modalny do chorału wypływają z metody Solesmes i biorąc pod uwagę cały szereg umiejętności, których metoda ta wymaga, są jej ukoronowaniem. Klasę dyrygowania poprowadzili ojciec opat Hervé Courau OSB oraz Sophie Laurent (Szkoła św. Grzegorza w Le Mans), zaś klasę akompaniamentu Piotr Tabakiernik (Colegium Joanneum, Warszawa). Merytorycznym zwornikiem treści wymienionych zajęć były wykłady „Chorał w dobrym towarzystwie. O akompaniamencie gregoriańskim i jego historii słów kilka” oraz „Metoda Solesmes. Wybrane zasady i reguły praktyczne”.

Największa grupa uczestników wzięła udział w zajęciach z interpretacji utworów gregoriańskich tworząc tym samym chór warsztatowy gotowy do codziennej służby liturgicznej. To zasługa prowadzących Agnieszki Łyskowskiej oraz Ewy Domagała z poznańskiej Szkoły Św. Benedykta, którym serdecznie dziękujemy! Ich wysiłki zjednoczyły głosy schól gregoriańskich z Poznania, Tczewa, Łodzi oraz najliczniej reprezentowanych zespołów z Warszawy.

Poniżej znajdą Państwo galerię zdjęć dokumentujących warsztatowe chwile, zarówno te bardzo pracowite, jak i pełne skupienia, a nawet podniosłe. Jubileusz dziesięciolecia łódzkich warsztatów chorałowych, dziesięciolecia łódzkiej i poznańskiej szkół chorału gregoriańskiego został uświetniony obecnością czcigodnego ojca opata Hervé Courau OSB. To właśnie ojcu opatowi zawdzięczamy to, że metoda Solesmes w aktualnej, żywej formule ponad dziesięć lat temu trafiła do Polski i pomaga w nauce śpiewu gregoriańskiemu wiernym. Choć jubileuszowe obchody były skromne nasza wdzięczność Bogu i ludziom jest ogromna. Deo gratias!