Płyta łódzkiej Scholi Gregoriańskiej

Latem ubiegłego roku Schola Gregoriańska Archidiecezji Łódzkiej, podczas letniej sesji chorałowej w Klasztorze Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie, nagrała gregoriański repertuar ku czci Pana Jezusa Wcielonego i w Najświętszym Sakramencie. Dwanaście utworów znalazło się na płycie zatytułowanej Magnum Mysterium, który to tytuł nawiązuje do jednego z responsoriów liturgii matutinum Narodzenia Pańskiego O wielka tajemnico i cudowny sakramencie. 

Treść płyty to siedem responsoriów wybranych z liturgii Bożego Narodzenia i Bożego Ciała. Responsorium jest kompozycją, której wybrany fragment zostaje kilkakrotnie powtórzony w charakterze powracającego komentarza – odpowiedzi (responsum). Rozbudowane, ozdobne utwory o kontemplacyjnym charakterze miały swoje miejsce w officium nocnym zwanym matutinum oraz w nabożeństwie procesji. Trzy pierwsze, wybrane przez nas responsoria, zostały zaczerpnięte właśnie z matutinum wigilii Narodzenia Pańskiego (Hodie nobis caelorum Rex, O magnum misterium, Beata Dei Genitrix), kolejne natomiast z procesji Bożego Ciała (Caenantibus illis, Immolabit haedum, Homo quidam, Unus panis). Płytę otwiera utwór śpiewany na wystawienie Najświętszego Sakramentu (O salutaris Hostia – O zbawcza Hostio), a zamyka hymn Pange linque gloriosi (ze śpiewaną na zakończenie wystawienia strofą Tantum ergo sacramentum – Przed tak wielkim Sakramentem). Pomiędzy responsoriami znajdują się krótsze utwory – antyfony, przynależące do officium divinum wybranych uroczystości. Cała zawartość muzyczna płyty ma formę Adoracji Pana Jezusa w tajemnicy Jego Wcielenia i Eucharystii.

W czwartek 5 lipca Schola Gregoriańska Archidiecezji Łódzkiej poprowadzi śpiew podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Seminarium Duchownego. Utwory na adorację znajdują się w śpiewniku VIII Warsztatów Cantus Gregorianus AD 2018.