WRZESIEŃ AD 2022

7 września, święto NMP Różańcowej. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej bł. Hannie Chrzanowskiej w kościele OO. Franciszkanów w Warszawie.

Program: godzina 17.00 odsłonięcie tablicy, od 17.30 różaniec, 18:00 Msza św.. ze śpiewem gregoriańskim połączonych schól łódzkiej i warszawskiej. W niedzielę 9.10.2022 po Mszy św. o 17.00 w kościele św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta 2 w Warszawie u sióstr Sakramentek, odbędzie się spotkanie z dr Małgorzatą Brykczyńską, poświęcone duchowości benedyktyńskiej w życiu bł. Hanny.

25 września (IV niedziela miesiąca) mszą św. ze śpiewem chorałowym w łódzkiej katedrze, godzina 14:00. Formularz Omnia que fecisti nobis.

W każdą niedzielę o 8:30 odprawiane są msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego ze śpiewem gregoriańskim w kaplicy na Żubardziu.