1938-2018. 80 lat w służbie modlitwy śpiewanej Kościoła

W tym roku przypada 80 rocznica powołania we Francji Szkoły św. Grzegorza, propagującej naukę i wykonanie chorału gregoriańskiego wg metody solesmeńskiej.  Przypomnijmy najważniejsze daty z historii tej instytucji:

1938 z inicjatywy o. Gajarda Suzanne Bellin zakłada świecką instytucję dla nauki chorału pod kierunkiem i duchową opieką benedyktynów kongregacji solesmeńskiej;

1 września 1938 roku – poświęcenie Szkoły Najświętszej Marii Pannie w Lourdes;

lipiec 1941 – pierwsza letnia chorałowa sesja formacyjna;

1950 nauczanie śpiewu gregoriańskiego wg metody Justine Ward;

1964 Szkoła zostaje członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej (Consociatio Internationales Musicae Sacrae CIMS) od momentu powołania stowarzyszenia w Rzymie przez papieża Pawła VI;

1975 umiera założycielka i pierwsza szefowa Szkoły Suzanne Bellin, jej miejsce zajmuje Denis Lebon;

9 października 1964 roku Denis Lebon zostaje uhonorowana orderem Pro Ecclesia et Pontifice w Rzymie;

2 lutego 1998 roku decyzją kard. Paula Pouparda, przewodniczącego Papieskiej Rady ds Kultury, Szkoła zostaje podniesiona do rangi Międzynarodowej Akademii Muzyki Kościelnej;

maj 2002 roku – dyrektorem Szkoły zostaje Claude Pateau;

2007 – na zaproszenie zespołu Liquescentes z Poznania do Polski przybywa Denise Lebon,  dla kadry i uczniów Szkoły Katedralnej w Poznaniu, prowadzi sesję metody Justine Ward;

lipiec 2008 – zespół Liquescentes po raz pierwszy jedzie na lipcowe warsztaty chorałowe organizowane przez Szkołę Świętego Grzegorza w Montligeon;

18 stycznia 2008 roku umiera Denis Lebon;

lipiec 2011 roku – odbywają się pierwsze warsztaty Cantus Gregorianus w Łodzi, gośćmi i wykładowcami są dyrektor Szkoły św. Grzegorza Claude Pateau oraz opat klasztoru Fontgombault dom Jean Pateau, a także opat klasztoru w Triors dom Herve Couerau;

lipiec 2013 – zespół Liquescentes z Poznania zdaje pierwsze egzaminy podczas sesji formacyjnej Szkoły św. Grzegorza w Montligeon;

październik 2013 – ruszają stacjonarne kursy chorału gregoriańskiego wg metody Solesmes w Łodzi, Poznaniu, Wolsztynie; program zajęć odpowiada ściśle programowi szkoły św. Grzegorza;

lipiec 2015 – w sesji formacyjnej Szkoły św. Grzegorza w Montligeon uczestniczą wykładowcy Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi;

lipiec 2016 – podczas VI warsztatów Cantus Gregorianus w Łodzi uczestnicy kursów chorału gregoriańskiego w Polsce po raz pierwszy składają egzamin przed dyrektorem Szkoły św. Grzegorza Claudem Pateau;

styczeń 2018 – wykładowca Szkoły św. Grzegorza Sophie Laurent prowadzi zimowe, weekendowe warsztaty chorału gregoriańskiego w Łodzi.