Promocja drugiej części podręcznika Laus in Ecclesia w Tyńcu

W sobotę 20 stycznia o 16.15 odbyła się w Tyńcu promocja II tomu podręcznika do nauki śpeiwu gregoriańskiego pt. Laus in Ecclesia. Treść II tomu stanowi kontynuację kursu chorałowego z I tomu podręcznika, wydanego w 2013 roku, rozbudowaną o rozdziały dotyczące m.in. transpozycji, ekwiwalencji modalnej, psalmodii, hymnodii. Bezcennym uzupełnieniem teorii jest wykład o liturgii Kościoła Zachodniego, podzielony także na kilka rozdziałów. To wykład doktryny chrześcijańskiej ubrany w słowa proste i poetyckie zarazem. Wchodząc przez ciasną bramę chorału (zwłaszcza w rozdziale o transpozycji i ekwiwalencji modalnej…) nagle przedostajemy się w sam środek rozległej przestrzeni wnętrza Kościoła znajomej, ale i olśniewająco nowej! Niewątpliwie jest to podręcznik, choć chwilami zdecydowanie wyrasta poza narrację dydaktyczną, stając się pełnym żaru traktatem o Kościele – Oblubienicy Chrystusa. Autor przejrzyście formułuje kerygmat, z którego wyprowadza sens, formę i treść liturgii Kościoła. Tekst nie zaśmiecony zbędną polemiką, pełen jest odniesień do pism Ojców Kościoła, papieży i świętych mnichów wszystkich czasów.

Podręcznik dostępny jest na stronie wydawnictwa Dębogóra.