Pierwsze piątki miesiąca w parafii Chrystusa Króla

W każdy pierwszy piątek miesiąca w parafii Chrystusa Króla przy ul. Biskupa Bandurskiego 55 w Łodzi podczas mszy świętej o godzinie 18:00 Schola Gregoriańska Studium Muzyki Kościelnej AŁ śpiewa formularz wotywny o Najświętszym Sercu Pana Jezusa Cogitationes wraz z VIII ordinarium. Nuty wraz z tłumaczeniami tekstów łacińskich znajdują się poniżej: