Zawierzenie na Jasnej Górze

W środę 2 lipca 2014 r. w Święto Nawiedzenia NMP, na Jasnej Górze ojciec Opat Herve Courau odprawił w Kaplicy Cudownego Obrazu Mszę Świętą w rycie nadzwyczajnym w intencji odnowy śpiewu gregoriańskiego w Kościele.

Modlitwa zawierzenia Maryi Królowej Polski dzieła odnowy śpiewu gregoriańskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, której życie było hymnem śpiewanym na cześć Stwórcy, Tobie Matko i Królowo zawierzamy wszystkie działania na rzecz nowej ewangelizacji poprzez śpiew gregoriański w Kościele w Polsce i na świecie. Zawierzamy Tobie nas samych, tych, od których się uczymy, tych, którym służymy oraz wszystkich, którzy poprzez chorał gregoriański i zawarte w nim Słowo Boże odnajdą na nowo drogę do Chrystusa. Dziękujemy za wielki zaszczyt i łaskę pracy w Kościele i prosimy, aby Kościół odnalazł na nowo drogę do własnego śpiewu, jakim jest chorał gregoriański. Śpiewu, który łączy Kościół wędrujący z Kościołem chwalebnym, łączy przeszłość i teraźniejszość z przyszłością. Spraw aby ten śpiew wieków, podjęty na nowo, złączył się ze śpiewem chórów anielskich w jednej pieśni uwielbienia.

Matko Boża, w szczególny sposób oddajemy Ci Szkołę Świętego Benedykta, Kurs Chorału wg metody Solesmes w Łodzi i Szkołę Św. Anny oraz wszystkich, którzy pracują i pracować będą na rzecz odnowy chorału w Polsce. Spraw by ich praca służyła Kościołowi i przynosiła błogosławione owoce. Ad Maiorem Dei Gloriam!