UWAGA: NOWOŚĆ! KURS AKOMPANIAMENTU ORGANOWEGO

scientes organis canere
(2 Krn 34, 12)

Zapraszamy na jedyny w Polsce kurs gregoriańskiego akompaniamentu organowego wg metody Solesmes, pod patronatem JE arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego.

Czy śpiew gregoriański w ogóle potrzebuje akompaniamentu? A jeśli tak, to jak kształtować towarzyszenie instrumentalne do wykonywanej chóralnie monodii, by nie zatracić jej szlachetnej prostoty?

Organizowany kurs pomyślany został jako praktyczna odpowiedź na rodzące się w trakcie praktykowania śpiewu gregoriańskiego pytania i potrzeby. Bogaty program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, takie jak modalność, rytm, problematykę faktury, kwestie estetyczne i historię tematu, jak i część praktyczną. [Szczegółowy opis założeń dydaktycznych Kursu poniżej]
Pierwsza część Kursu to spotkania online. Drugą część stanowią zajęcia przy instrumencie w jednym z warszawskich kościołów. W planach jest również praca ze scholą i dyrygentem, a dla chętnych możliwość lekcji indywidualnych. Kurs poprowadzi Piotr Tabakiernik. Ilość miejsc ograniczona. Zapisów prosimy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej.

Harmonogram kursu (20 godzin zajęć kursowych w semestrze zimowym 2022):

sobota 8 stycznia 2022 inauguracja: zajęcia stacjonarne w Warszawie, Kościół Sióstr Benedyktynek Sakramentek w Warszawie, godzina: 11:30-14:00
sobota 22 stycznia, zajęcia online, godzina 12:00-14:00 (120 minut)
sobota 5 lutego, zajęcia stacjonarne przy instrumencie, godzina 12:00-14:15 (135 minut)
sobota 19 lutego, zajęcia stacjonarne przy instrumencie, godzina 12:00-14:15 (135 minut)
sobota 5 marca, zajęcia stacjonarne przy instrumencie, godzina 12:00-14:15 (135 minut)
sobota 26 marca, zajęcia stacjonarne przy instrumencie, godzina 12:00-14:15 (135 minut)
sobota 23 kwietnia, lekcje indywidualne przy instrumencie, od godziny 12:00 (45 minut na osobę)
sobota 30 kwietnia, lekcje indywidualne przy instrumencie, od godziny 12:00 (45 minut na osobę)

Koszt 400 zł od osoby. Opłaty za Kurs należy dokonać przed rozpoczęciem Kursu do dnia 3 stycznia 2022 na konto: Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274 tytułem: Kurs akompaniamentu organowego 2022.

CEL I ZAŁOŻENIA KURSU
• Poznanie teoretycznych podstaw akompaniamentu gregoriańskiego w świetle metody Solesmes oraz praktyki stosowanej w zakonach rodziny solesmeńskiej.
• Opanowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania akompaniamentu gregoriańskiego w oparciu o analizę utworu, z uwzględnieniem aspektów praktycznych.
• Poznanie historii akompaniamentu gregoriańskiego oraz istotnych w tym temacie zagadnień estetycznych.

UWAGA: założeniem organizatorów jest aktywny udział PT Uczestników w zajęciach praktycznych. Dla chętnych możliwy jest również udział bierny, o takim charakterze udziału prosimy poinformować w zgłoszeniu.

PROWADZĄCY: PIOTR TABAKIERNIK

Gry organowej uczył się pod kierunkiem Marietty Kruzel-Sosnowskiej. Improwizacji wraz z kompozycją – najpierw pod kierunkiem Mariana Sawy, jeszcze w latach szkolnych, zaś w czasie studiów u Szábolcsa Esztényiego. Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ukończył kompozycję u Stanisława Moryto.

W zakresie Chorału gregoriańskiego wg metody Solesmes kształcił się pod okiem Bogny Bohdanowicz z Łódzkiej Szkoły Chorału, uczestnicząc ponadto w kursach chorałowych Sophie Laurent i Claude’a Pateau ze Szkoły Św. Grzegorza w Le Mans oraz u O. Jeana de Richemont OSB z Opactwa Notre-Dame w Triors – w zakresie akompaniamentu gregoriańskiego.

Działa aktywnie jako kompozytor. Jednocześnie pełni posługę II kantora i organisty w Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, gdzie prowadzi także scholę żeńską Laudem gloriæ. Obie sfery działalności łączy w pracy pedagogicznej, ucząc w jednej z warszawskich szkół muzycznych Chorału gregoriańskiego i współczesnych technik kompozytorskich oraz prowadząc scholę gregoriańską i polifoniczną, dla której – z nieukrywaną radością – komponuje utwory wykorzystywane potem w czasie liturgii.

WIĘCEJ O KURSIE: TUTAJ