TRIDUUM PASCHALNE

W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 w Katedrze w Łodzi, Schola Gregoriańska zaśpiewa cztery antyfony podczas obrzędu umywania nóg tzw. Mandatum, antyfonę Ubi caritas w miejsce offertorium, communio Hoc corpus oraz hymn Pange lingua gloriosi podczas przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy.

W Wielki Piątek, także o godzinie 18.00, zespół ten weźmie udział w Adoracji Krzyża wykonując Improperia.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem gregoriańskim!