KURSY CHORAŁOWE 2021/2022

W nadchodzącym roku akademickim zapraszamy na następujące kursy śpiewu gregoriańskiego:

Kurs chorału gregoriańskiego według metody Solesmes online dla początkujących

Zapraszamy na semestralny kurs (6 spotkań) nauki chorału gregoriańskiego od podstaw online. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, w godzinach 19:15-20:45 za pośrednictwem Skypa. Osoby chętne nie muszą mieć wykształcenia muzycznego. Zakres tematów: notacja neumatyczna: neumy proste i specjalne, pozostałe elementy notacji gregoriańskiej, repertuar gregoriański: księgi liturgiczne, ich rodzaje i struktura; rodzaje formularzy liturgicznych; formy i style w chorale; rytm w chorale: zasady i praktyka rytmowania melodii gregoriańskiej; klasyfikacja słów łacińskich; rytm słowa łacińskiego.

Uzupełnieniem praktycznych treści kursu będą wykłady dotyczące historii chorału; historia restytucji chorału w XIX wieku; historia europejskiej notacji muzycznej. W ramach kursu możliwość indywidualnej korekty zadań pisemnych, mająca na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Lekcje będą nagrywane i dostępne wszystkim uczestnikom kursu przez miesiąc.

Terminy spotkań online: 18 października 2021, 15 listopada, 29 listopada, 13 grudnia, 10 stycznia 2022, 24 stycznia.

Cena kursu: 300 zł (możliwość opłaty w ratach).

Warunkiem zapisu na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto:

Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274  tytułem: Kurs Chorału 2021

Kurs chorału gregoriańskiego według metody Solesmes stacjonarny dla kontynuujących naukę

Zapraszamy na semestralny, stacjonarny kurs chorału gregoriańskiego dla kontynuujących naukę chorału metodą Solesmes. W programie kursu psalmodia (teoria i praktyka), modalność, solfeż, emisja głosu, nauka wybranych antyfon gregoriańskich (antyfony maryjne w tonach prostych i uroczystych, ordinarium mszalne, niedzielne antyfony communio). Uzupełnieniem praktycznych treści kursu będą wykłady z semiologii gregoriańskiej.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123) w poniedziałki, w godzinach 18:00 do 20:00.

Terminy spotkań stacjonarnych: 11 października 2021 (inauguracja), 25 października, 8 listopada, 22 listopada, 6 grudnia, 20 grudnia, 3 stycznia 2022, 17 stycznia, 31 stycznia (zakończenie).

Cena kursu: 350 zł (możliwość opłaty w ratach).

Warunkiem zapisu na kurs jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto:

Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274  tytułem: Kurs Chorału 2021

UWAGA: W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym.


Formularz zgłoszenia udziału w Kursie Chorałowym 2021/22: