KURSY CHORAŁOWE 2021/2022

18 PAŹDZIERNIKA rozpoczęliśmy kolejną edycję Kursu chorału gregoriańskiego według metody Solesmes online dla początkujących. Witamy wszystkich PT Uczestników i życzymy im wiele radości z poznawania tego najstarszego śpiewu Kościoła. Kurs obejmuje 6 spotkań online. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godzinach 19:15-20:45 za pośrednictwem Skypa. Osoby chętne nie muszą mieć wykształcenia muzycznego. Zakres tematów: notacja neumatyczna: neumy proste i specjalne, pozostałe elementy notacji gregoriańskiej, repertuar gregoriański: księgi liturgiczne, ich rodzaje i struktura; rodzaje formularzy liturgicznych; formy i style w chorale; rytm w chorale: zasady i praktyka rytmowania melodii gregoriańskiej; klasyfikacja słów łacińskich; rytm słowa łacińskiego. Uzupełnieniem praktycznych treści kursu będą wykłady dotyczące historii chorału; historia restytucji chorału w XIX wieku; historia europejskiej notacji muzycznej. W ramach kursu możliwość indywidualnej korekty zadań pisemnych, mająca na celu utrwalenie zdobytych umiejętności. Lekcje będą nagrywane i dostępne wszystkim uczestnikom kursu przez miesiąc. Terminy spotkań online: 18 października 2021, 15 listopada, 29 listopada, 13 grudnia, 10 stycznia 2022, 24 stycznia.

8 LISTOPADA rozpoczęliśmy semestralny, stacjonarny kurs chorału gregoriańskiego dla kontynuujących naukę chorału metodą Solesmes. W programie kursu psalmodia (teoria i praktyka), modalność, solfeż, emisja głosu, nauka wybranych antyfon gregoriańskich (antyfony maryjne w tonach prostych i uroczystych, ordinarium mszalne, niedzielne antyfony communio). Uzupełnieniem praktycznych treści kursu są wykłady z semiologii gregoriańskiej. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123) w poniedziałki, w godzinach 18:00 do 20:00. Terminy spotkań stacjonarnych: 8 listopada (inauguracja), 22 listopada, 6 grudnia, 20 grudnia, 3 stycznia 2022, 17 stycznia, 31 stycznia, 7 lutego, 7 marca (zakończenie). Cena kursu: 350 zł (możliwość opłaty w ratach).

UWAGA: W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym.