Schola Gregoriańska w Łagiewnikach 17 marca 2019

Schola Gregoriańska Studium Muzyki Kościelnej pod kierunkiem Bogny Bogdanowicz zaprasza na Koncert Pasyjny Crux Fidelis w niedzielę 17 marca, o godzinie 15.00 do kościoła św. Antoniego w Łagiewnikach Łódzkich.

W programie znajdą się utwory gregoriańskie z formularzy liturgicznych Wielkiego Postu oraz polskie pieśni pasyjne:

Vexilla Regis prodeunt / Krzyża wznoszą się znamiona – hymn nieszporny z Wielkiego Tygodnia (Wenancjusz Fortunatus VI w., tłum. ks. abp P. Mańkowski, 1919; muz. Ks. A. Odrobina CM)

Visionem quem vidistis – communio z II Niedzieli Wielkiego Postu

Super flumina – offertorium z XXVI Niedzieli Zwykłej

In monte Oliveti – responsorium z obrzędu poświęcenia palm w Niedzielę Palmową

Ogrodzie Oliwny – polska pieśń pasyjna z XVII wieku

De profundis – offertorium z XXXIII Niedzieli Zwykłej

Factus est – offertorium z soboty IV tygodnia Wielkiego Postu

Qui confidunt – tractus z IV Niedzieli Wielkiego Postu

Crux Fidelis / Krzyżu Święty nade wszystko – hymn Adoracji Krzyża z Wielkiego Piątku (Wenancjusz Fortunatus VI w., tłum. XVI-wieczne z Kancjonału Kórnickiego)

Stabant juxta crucem – introit z mszy o Matce Bożej Bolesnej

Dolorosa – graduał z mszy o Matce Bożej Bolesnej

Recordare – offertorium z mszy wotywnej o Matce Bożej

 

ZAPRASZAMY