KOMPLETA – komentarz teologiczny

W ramach zimowych weekendowych warsztatów chorału gregoriańskiego zapraszamy do wysłuchania konferencji ks. Jeana-Marie Piotrowskiego na temat teologicznych treści zawartych w ostatniej z godzin kanonicznych, modlitwie na zakończenie dnia zwanej kompletą. 

Mając w pamięci spotkania w ramach letnich warsztatów Cantus Gregorianus w Łodzi, podczas których kompleta zawsze stanowiła nieodłączną część śpiewanej liturgii chcielibyśmy zatrzymać się głębiej nad jej treścią. Inspiruje nas do tego również lutowe święto Ofiarowania Pańskiego, w którym Kościół stawia nam przed oczy postać Symeona. Jego słowa: Nunc dimittis servum tuum (Teraz o Panie pozwól słudze swemu odejść w pokoju) rozbrzmiewają codziennie w modlitwie chórowej – śpiewanej czy też prywatnej – recytowanej na zakończenie dnia. To zakończenie oznacza jednocześnie gotowość na spotkanie z Panem… 

Dostęp (link) do konferencji video wysłany zostanie drogą mailową. Osoby zainteresowane proszę o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: bogna.bohdanowicz@gmail.com

Dostęp do konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do złożenia ofiary na rzecz Księdza Rekolekcjonisty na numer konta:

Kuria Metropolitalna Łódzka, Studium Muzyki Kościelnej AŁ; 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, numer: 36 1240 5527 1111 0010 9204 1274 tytułem: Konferencja – Kompleta

Ks. Jean-Marie Piotrowski, rektor kaplicy Saint-Rémy w Abée (Belgia, diecezja Liège), rekolekcjonista. Z łódzką szkołą chorału gregoriańskiego związany od 2016 roku, kiedy to z jego inicjatywy, łódzka schola gregoriańska wraz z zespołem Liquescentes z Poznania uczestniczyła w uroczystym zakończeniu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia wLiège, Bonneaux, Abée i Antwerpii śpiewając Godzinki o NMP w ich oryginalnej, łacińskiej wersji. W ramach międzynarodowych warsztatów Cantus Gregorianus w Łodzi ks. Piotrowski wygłosił następujące konferencje: Teologia Godzinek o NMP (2017), Od pustyni do wiekuistego Te Deum. Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa (2019).