MANDATUM NOVUM

Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali!

Organizatorzy Kursu Chorału Gregoriańskiego Studium Muzyki Kościelnej życzą wszystkim Uczestnikom Kursów, a także Absolwentom i Przyjaciołom

owocnego udziału w obchodach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania

Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

+

Zachęcamy do osobistego przygotowania się do liturgii Świętego Triduum przez lekturę tekstów mszalnych, czytań i śpiewów gregoriańskich, nawet jeśli nie wszędzie będą one wykonywane w naszych parafiach. Takie „przygotowanie dalsze” przysposabia duszę i czyni ją bardziej uważną i otwartą wobec łaski czasu i miejsca.

Być może pomocne będzie również sięgnięcie do tekstów zawartych w II tomie podręcznika Laus in Ecclesia, a zwłaszcza rozdziałów poświęconych postawom i gestom liturgicznym (s. 221), symbolom liturgicznym (s. 259) oraz tajemnicy Eucharystii (s. 299, s. 341).

+

Wcielenie jest zbawcze, to podjęcie dzieła stworzenia po dramacie grzechu na nowej płaszczyźnie. Jaka to płaszczyzna? Pan nie mógł nam dać lepszej gwarancji niż On sam. Wolność człowieka została ocalona, ale wraz ze smutną możliwością odrzucenia daru Boga. Niemniej Pan przyszedł, żeby ludzi dobrej woli, tych którzy jęczą pod brzemieniem grzechu, jak pod brzemieniem niechcianego dziedzictwa, na nowo obdarzyć nadzieją. To właśnie im chciał dać możliwość stania się dziećmi Bożymi, co stanowi największe wywyższenie wobec wszystkich stworzeń. Po to, by zrealizować ten plan postanowił przyjść osobiście, jako człowiek, by pokazać ludziom drogę, którą jest On sam. Stworzył on świat uśmiechając się, zbawi go – wylewając krew. Kontekst zbawienia jest kontekstem walki, boju z siłami zła, które atakują człowieka wskutek grzechu pierworodnego. Ojcowie Kościoła wyjaśniali, że tylko Bóg może nas wyzwolić z niewoli grzechu, śmierci, zła we wszystkich postaciach. To Bóg działał przez swoją miłość do człowieka, miłość, która od upadku przybrała nowy odcień, odcień miłosierdzia. Miłość Boża stała się miłością, która się pochyla, która czuwa i która uzdrawia.

(Laus in Ecclesia, wyd. Dębogóra 2018, t. II, rozdz. Misterium sacramentum, s. 303)