10 lutego 2019

W niedzielę 10 lutego w Kościele Opackim Klasztoru Mniszek Benedyktynek w Przemyślu o godzinie 11.30, odbyły się uroczystości Profesji Monastycznej i Konsekracji Dziewic Siostry Estery Benedyktynki. Liturgii przewodniczył jego ekscelencja Arcybiskup Przemyski Adam Szal.
Schola Gregoriańska Archidiecezji Łódzkiej została zaproszona do udziału w liturgii. Miałyśmy zaszczyt zaśpiewać formularz mszy wotywnej na uroczystość profesji „Dum sanctificatus” oraz antyfony Obrzędu Konsekracji Dziewic.
http://przemyska.pl/2019/02/10/przemysl-nic-ponad-milosc-chrystusa-sluby-wieczyste-s-estery/
Tekst antyfony rozpoczynającej obrzęd konsekracji w tradycji klasztoru przemyskiego: „Roztropne dziewice, przygotujcie lampy swoje, * Oblubieniec wasz nadchodzi, wyjdźcie Mu na przeciw”.
Tekst antyfony zamykającej obrzęd konsekracji i profesji monastycznej: „Temu jestem poślubiona, któremu aniołowie służą, * którego piękno słońce i księżyc podziwiają”.
http://przemyska.pl/archiwum-mp3/2019-02-10-sluby_sEstery_ceremonia.mp3