Czwarta sesja Kursu Chorału Gregoriańskiego w Łodzi

W sobotę 1 marca o godzinie 14.00, odbyły się czwarte zajęcia kursu chorałowego w Łodzi. Zajęcia miały charakter powtórkowy i dotyczyły wszystkich poznanych rodzajów neum.  W czasie Mszy św. śpiewaliśmy formularz wotywny o Najświętszej Marii Pannie Gaudens gaudebo oraz Ordinarium IX.